Hãy nhìn lại lối sống của bạn.

Zaj tshoob Cob Nyiaj (Tso Nyiaj) by Keeb Yaj

0 37

- Advertisement -

Zaj tshoob Cob Nyiaj (Tso Nyiaj) xis li pos ua tseg yawm ua cia ces hais li no. Tiam sis, ib sab ntuj ib tsa txuj, yuav muaj ntau qhov txawv raws li koj paub thiab ntawm koj teb chaws. Txawm li cas los peb yuav qhov siv tau xwb.

Koj xav paub ntxiv Zaj tshoob Cob Qaib Npws Poj by Tshaj Meej

Nqe 1:

Hais zoo li kus! Chiv phiaj tuaj lawm yuas neb nkawm phooj ywg kwv sis luag. Lag yau wb nyob wb cuaj hnub kev deb kev sis zus, kuv niam kuv txiv tom ub li nqa dej txias lis zias tuaj thov lag yau wb lub zog txus.

Lag yau wb nyob wb cuaj hnub kev deb kev sis zas, kuv niam kuv txiv tom ub li nqa dej txias lis zias tuaj thov lag yau wb lub zog tas.

Nqe 2:

Lag yau wb xav tias wb tsis tuaj los ua neej nyob muaj tub yuav muab nyab, muaj ntxhais los yuav quas lag yau wb li tuaj.

Lag yau wb xav tias wb tsis leg los ua neej nyob muaj tub yuav muab nyab, muaj ntxhais los yuav quas lag yau wb li leg.

Nqe 3:

Lag yau wb tuaj txog lis ntua kuv niam kuv txiv tom ub rooj tag qab mus plaj txuas, kuv niam kuv txiv tawm lis plaws tuaj hu lag yau wb luag lis nqhuas.

Lag yau wb tuaj txog lis ntua kuv niam kuv txiv tom ub rooj tag qab mus plaj xab, kuv niam kuv txiv tawm lis plaws tuaj hu lag yau wb luag lis nyav.

Nqe 4:

Kuv niam zoo siab kuv niam sawv lis tsees los tua tsiaj, ua xwm phaj rau lag yau wb noj. Kuv niam kuv txiv tso lis plhuav nws txoj kab tshoob rau lag yau wb coj.

Kuv txiv zoo plawv kuv txiv sawv lis tsees los txo cawv, ua xwm tshuaj rau lag yau wb haus. Kuv niam kuv txiv tso lis plhuav nws txoj kev kos rau lag yau wb taug.

Nqe 5:

Lag yau wb noj tag wb zaum lis ntua kuv niam kuv txiv tom ub tej qab cub. Lag yau wb taij lis ntsees kuv niam kuv txiv tus txiv pwj kub.

Lag yau wb noj tag wb zaum lis ntua kuv niam kuv txiv tom ub tej qab txiag. Lag yau wb taij lis ntsees kuv niam kuv txiv tus txiv pwj nyiaj.

Nqe 6:

Txhia niaj kus txhia xyoo kuv niam kuv txiv tom ub tsis ua ncauj lis nrus yuav phwb tshoob. Nws tus txiv pwj kub pw lis ko nws lub zoo nkuaj xyoob.

Txhia niaj kus txhia xyoo kuv niam kuv txiv tom ub nws tsis ua ncauj lis nrus yuav phwb kos. Nws tus txiv pwj nyiaj pw lis ko nws lub zoo nkuaj tog.

Nqe 7:

Xyoo no kuv niam kuv txiv tom ub ua ncauj lis nrus yuav phwb tshoob. Nws li muab tus yawm sij tooj mus qhib lub nkuaj phav. Kuv niam kuv txiv tom ub yuav tso lis plhuav nws tus txiv pwj kub tuaj lawm txoj kev dav.

Xyoo no kuv niam kuv txiv tom ub ua ncauj lis nrus yuav phwb tshoob. Nws muab tus yawm sij tooj mus qhib lub nkuaj zeb. Kuv niam kuv txiv tom ub yuav tso lis plhuav nws tus txiv pwj nyiaj tuaj lawm txoj kev deb.

Nqe 8:

Lag yau wb nquam lis yeev kuv niam kuv txiv tom ub tus txiv pwj kub tuaj txog tej yas kab. Txiv pwj kub quaj nrov qwb qaws tsis rov mus fib qab. Ntshe kuv niam kuv txiv tom ub tus txiv pwj kub yuav tuaj saws tau kuv niam kuv txiv tom no ntxhiav nkauj mog mim mus ciaj tag nws ib tug zoo nyab.

Lag yau wb nquam lis yeev kuv niam kuv txiv tom ub tus txiv pwj nyiaj tuaj txog tej yas kev. Txiv pwj nyiaj quaj nrov qwb qaws tsis rov mus fib tse. Ntshe kuv niam kuv txiv tom ub tus txiv pwj nyiaj yuav tuaj saws tau kuv niam kuv txiv tom no ntxhiav nkauj mog mim mus ciaj tag nws ib tug zoo sev.

Nqe 9:

Lag yau wb nquam lis yeev txiv pwj kub tuaj. Ntshe txiv pwj kub lub ntsov tsis nto roob. Kuv niam kuv txiv tom ub tus txiv pwj kub puas yuav thaiv lis nyog tau kuv niam kuv txiv tom no txoj mus kab tshoob.

Lag yau wb nquam lis yeev txiv pwj nyiaj tuaj. Txiv pwj nyiaj lub ntsov tsis nto toj. Kuv niam kuv txiv tom ub tus txiv pwj nyiaj puas yuav thaiv nyog tau kuv niam kuv txiv tom no txoj mus kev kos.

Nqe 10:

Lag yau wb nquam lis yeev txiv pwj kub tuaj txog tej yas kab. Txiv pwj kub noj ntsim lis npawv tsob mus tauj dawb. Lag yau wb nquam lis yeev tuaj txog wb tsis pom qab cob, wb muab cob lis nkaus rau neb nkawm phooj ywg kwv sis luag. Neb yuav coj mus cob lis nkaus rau kuv niam kuv txiv tom no coj mus kaw lis nkaus rau nws lub nkuaj txawb.

Lag yau wb nquam lis yeev txiv pwj nyiaj tuaj txog tej yas kev. Txiv pwj nyiaj noj ntsim lis npawv tsob mus tauj ntxhws. Lag yau wb nquam lis yeev tuaj txog wb tsis pom qab cob, wb muab cob lis nkaus rau neb nkawm phooj ywg kwv sis luag. Neb yuav coj mus cob lis nkaus rau kuv niam kuv txiv coj mus kaw lis nkaus rau nws lub nkuaj txws.

Nqe 11:

Niam pwj kub ces hmo no lag yau wb muab cob lis nkaus rau neb nkawm phooj ywg kwv sis luag. Neb coj mus cob lis nkaus rau kuv niam kuv txiv tom no. Kuv niam kuv txiv yuav coj mus kaw lis nkaus rau nws lub mus nkauj xyoob. Tub tsheej mus luj vim luj vim ua neb tsaug. Kaj ntug tag kis kuv niam kuv txiv tom no ho feeb wb me nyuam pwj kub rau nkauj nyab nraug vauv coj rov mus yeej noob.

Niam pwj nyiaj ces hmo no lag yau wb muab cob lis nkaus rau neb nkawm phooj ywg kwv sis luag. Neb coj mus cob lis nkaus rau kuv niam kuv txiv tom no. Kuv niam kuv txiv yuav coj mus kaw lis nkaus rau nws lub mus nkauj phav. Tub tsheej mus luj vim luj vim ua neb tsaug. Kaj ntug tag kis kuv niam kuv txiv tom no ho feeb wb me nyuam pwj nyiaj rau nkauj nyab nraug vauv coj rov mus yeej tsav, no tis yuas neb nkawm phooj ywg kwv sis luag e!

Zaj Cob nyiaj lossis Tso nyiaj los xaus li no xwb. Koj mam muab kho raws li siab nyiam.

Koj xav kawm ntxiv Zaj tshoob Txais Nyiaj (Khaws Nyiaj) by Keeb Yaj

- Advertisement -

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.