Hãy nhìn lại lối sống của bạn.

Muab kuv daim tiab hle tag nws cia li sawv khiav mus

0 134.656

- Advertisement -

Txij thaum wb cuab teg sib hlub, kuv yeej xav kom tau nrog nws ua neej mus tag tiam, vim tias nws yog ib tus tub zoo, siab ntshua thiab dawb ntxim kuv siab, kuv hlub nws heev. Nws yog ib tus tub txawj ua noj ua haus, muaj hauj lwm zoo, wb ob lub tsev tseem nyob koom ib lub zog, nws niam thiab txiv kuj nyiam kuv thiab, ob yig nyob ze yog sib tau lwm hnub niam tais yawm txiv yooj yim tuaj saib xyuas ntxhais vauv, wb ob leeg yeej xav tau muaj li ntawd lawm.

Sib hlub tau 1 xyoos, wb tsuas sib tuav tes xwb tsis tau mus deb ntxiv qhov ntawd, kuv muaj 20 xyoo lawm tsi yog kuv cuam khaum tsis pub rau lawv “noj”, kuv tsuas xav tseg cia txog thaum wb sib sau los nyob ua ke mam li “hlub” thiaj txaus siab. Txij thaum wb sib hlub, nws kuj pheej taij “noj” tab sis kuv tsi kam, kuv hais kom nws siab ntev tos txog hnub wb sib sau los nyob ib tse tso, nws kuj kam thiab tsis hais dab tsi ntxiv.

Kuv hlub nws, mob siab nws vim hlub kuv tau 1 xyoos lawm tsis tau ua dab tsi li, kuv xav tias txawm li cas los tom qab no yeej yuav pub rau nws xwb, yog li kuv tuav tswv yim tos txog hnub tim 1 xyoos wb txoj kev hlub kuv yuav muab pub rau nws tag nrho kom zoo ob leeg siab …

Muaj li ib kiab ua ntej, kuv yaum nws wb mus ua si deb, kuv yuav tsi tos nws taij ntxiv, kuv yuav tsis pub nws “yoo” ntxiv, xav ua kom nws zoo siab hlub kuv tag nrho. Kuv npaj muab tag nrho kuv lub cev nkauj xwb rau nws. Ua kom nws paub tias qhov kuv hlub nws tsi yog vim nws muaj nyiaj.

Hnub ntawd yog hnub so, wb mus ua si raws li kuv lub tswv yim npaj tau ua ntej, tsaus ntuj wb mus pw hauv ib lub tsev so, tab sis wb ib leeg pw ib chav tsev. Txog tag hmo, kuv ua txuj ntaus xov tooj rau nws hais tias kuv ua mob lawm, kom nws los saib kuv. Tij pliag xwb nws dhia txog siav nyo los txog ntawm kuv npoo txaj, pom nws txhawj rau kuv ua kuv zoo luag thiab hlub nws heev. Nws ua zoo tag npaum rau kuv, muaj txim dab tsi es kuv tseem cia nws “yoo” ntxiv.

Kuv cia li luag ntxhi, cev tes qaub kiag nws los nrog kuv pw, ob txhais tes khawm nws qhov qwb, luag ntxhi rau nws cuag li hais tias: “Kuv pub tag nrho rau koj”. Nws cia li muab kuv teem kiag saum txaj, muab kuv hnwj thiab hnia txhua qhov, hnia qhov ncauj, hnia caj dab, yaim qhov ntsej, wb cia li ua pa hlob zuj zug xws li txog siav tag zog. Nws ob txhais tes zuaj kiag kuv 2 lub mig ua rau kuv zoo siab thiab tshee nyob ib ce kub lawg li, ua qab ntawd nws loj kiag kuv lub tsho, yaim kiag kuv ob lub mig ua rau kuv nov zoo nyob nkag los ib ce, zoo siab tiag tiag. Ua qab ntawd nws lub ncauj noj kuv lub mig hos txhais tes txawm cev mus zuaj kiag kuv qhov nram, aw … ntuj teb aw, kuv ib ce mas kub lawg, tawv khov kho thiab mloog nkag los txob txev ib ce li xwb, “dej” puab mas txia zwg nplag nplua li lawm xwb. Lub sij hawm ntawd kuv tsuas xav kom nws ntxig kiag qhov ntawd pub rau kuv xwb …

Tsis yuav kuv tos ntev, nws cia li muab kuv daim tiab hle kiag, muab ob txhais tes ntsiab kuv 2 sab ncej qab dua hlo 2 sab, nws ntsia hlob kuv qhov i, cev hlo ncauj mus xav yaim … tiam sis nws nreg hlo, muaj 3s tom qab xwb nws cia li rov qab muab kuv daim tiab looj kiag tso. Nws hais tib los tias: “Kuv tsi xav tias koj yog yam neeg zoo li ko!” tag ces nws cia li khiav tawm mus tseg kuv ib leeg nyob ntxov nyho tsis to tau thiab tsis paub yog muaj xwm txheej dab tsi. Ua rau kuv “kub siab” thiab “nyiam” tag zog es nws tseem cia li khiav tseg kuv ib leeg, txhua yam qhov nws ntshaw ntshaw kuv kam rau nws tag nrho tab sis nws khiav tsis yuav. Kuv pom txaj muag thiab tu siab heev, tsis paub yog vim li cas, yog tim dab tsi thiaj ua rau nws ntxub thiab tso kuv khiav mus li ntawd. Ntxhov siab tshaj plawg ua rau kuv tsis nco txog nqhis “yam ntawd” ntxiv lawm.

Kuv ua ntawv xov tooj mus nug nws saib muaj dab tsi los tsis pom nws teb qhia. Ntaus xov tooj mus los nws tsis teb, mus nrhiav los tsis paub nws khiav mus rau twg li lawm. Tu siab rov los txog tsev, kuv xav txhua txoj hauv kev saib yog tim qhov twg. Ua ntej thaum ntawd kuv yeej npaj zoo, da dej ntxuav txhua qhov zoo zoo lawm, kuv “qhov ntawd” kuj tsis muaj ntxhiab tsw tsis zoo, vim li cas ? Xav mus xav los ua rau kuv kuj to taub zog. Ntshe yog tim kuv “thaj chaw” tsis dawb, tsi liab tshiab khiv li kuv lub cev nkauj xwb, ua rau nws xav tsis zoo rau kuv lawm. Ntshe nws pom kuv qhov ntawd dub tsawv nws txawm xav tias kuv yog neeg tsi tsim txiaj, “noj sab nraum” ntau lawm thiaj dub nws li khiav kuv mus.

Tab sis, yus los ua neej ib leej muaj ib daim tawv, tsi yog leej twg li twb dawb thiab liab tshiab khiv, kuj muaj tus liab, tus dawb, tus dub xws li kuv lub. Tsi yog kuv “noj” ntau thiaj dub li ntawd, kuv yeej yog ib ce ntaj ntsug nkauj xwb nkaus nkaus li. Yog nws to taub yuam kev kuv lawm.

Tam sim no kuv tsis paub yuav ua zaj twg thiab hais li cas kom nws to taub. Kuv hlub nws heev, kuv yuav ua li cas thiaj zoo os cov phooj ywg e. Thov pab muaj ib lo lus zoo thiab ib hauv kev kaj rau kuv os. Ua tsaug.

- Advertisement -

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.