Hãy nhìn lại lối sống của bạn.

Hướng dẫn cài đặt CDN bằng LiteSpeed Cache giúp tăng tốc WordPress

0 68

- Advertisement -

Trong bài này, Coom sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách cài đặt CDN cho web WordPress bằng plugin LiteSpeed Cache. Vì vậy, nếu bạn chưa cài hoặc chưa biết cách sử dụng plugin LiteSpeed Cache thì xem các bài dưới đây:

Nếu bạn đã cài xong plugin LiteSpeed Cache rồi thì Let’s go! Bắt đầu cài đặt CDN cho web của bạn bằng LiteSpeed Cache ngay thôi nào.

Tab Cài đặt CDN/CDN Settings

! LSCWP CDN Phần CDN Tab Cài đặt CDN
LSCWP CDN Phần CDN Tab Cài đặt CDN

Nếu bạn hiện đang sử dụng mạng phân phối nội dung (CDN), bạn có thể định cấu hình LSCWP để chúng hoạt động cùng nhau.

LƯU Ý: Thiết lập này không cần thiết cho Cloudflare hoặc các mạng proxy phân tán khác. Chỉ sử dụng ánh xạ CDN cho các mạng phân phối nội dung proxy ngược! Nếu bạn muốn quản lý bộ nhớ cache Cloudflare của mình từ bên trong LSCache, hãy bỏ qua phần lớn trang này và chuyển đến cài đặt API Cloudflare bên dưới.

QUIC.Cloud CDN

TẮT

Bật tùy chọn này ON để sử dụng QUIC.cloud CDN của LiteSpeed. Nếu bạn dùng Cloudflare hoặc mạng phân phối nội dung khác thì để TẮT.

Xem Hướng dẫn sử dụng CDN QUIC.Cloud của LiteSpeed chi tiết ngay.

Sử dụng bản đồ CDN/Use CDN Mapping

TẮT

Phần này cho phép bạn chỉ định nhiều đường dẫn CDN cho nội dung của bạn. Nếu bạn chỉ sử dụng một CDN, thì chỉ điền vào ô đầu tiên. Nếu bạn có nhiều hơn một đường dẫn (ví dụ: hình ảnh được phân phát từ một CDN và JavaScript / CSS được phân phát từ một đường dẫn khác), thì bạn sẽ điền vào một ô cho mỗi đường dẫn.

LƯU Ý: Nếu bạn thiết lập nhiều đường dẫn CDN với cùng cài đặt, đường dẫn cuối cùng sẽ ghi đè các đường dẫn khác. Bạn BẬT phần này để dùng QUIC.Cloud hoặc Cloudflare API hoặc bất kỳ mạng CDN nào.

URL CDN

Chuỗi trống

Đây là URL cơ sở cho nội dung được phân phát từ CDN này. Nó phải là một URL đầy đủ bắt đầu bằng http/https. Khi bạn dùng CDN Cloudflare hoặc CDN khác không phải QUIC.Cloud thì nhập URL vào ô này. Bạn dùng phương pháp ánh xạ nội dung tự lưu trữ (self-host CDN) thì cũng nhập URL tại đây.

Xem hướng dẫn cài đặt DNS Records ánh xạ subdomain hoặc domain đến domain tại đây (ở phần cài đặt DNS).

Bao gồm hình ảnh/Include Images

TẮT

Bật tính năng này để cung cấp tất cả hình ảnh qua CDN này. Điều này bao gồm tệp đính kèm hình ảnh, <img> thẻ HTML và url()thuộc tính CSS .

Bao gồm CSS/Include CSS

TẮT

Bật tính năng này để cung cấp tất cả các tệp CSS thông qua CDN này.

Bao gồm JS/Include JS

TẮT

Bật tính năng này để cung cấp tất cả các tệp JavaScript thông qua CDN này.

Bao gồm các loại tệp/Include File Types

Loại tệp mặc định

Sử dụng vị trí này để liệt kê, mỗi tệp một dòng, các loại tệp sẽ được cung cấp từ CDN này. Đây phải là các tệp tĩnh. Thiết lập này ảnh hưởng đến tất cả các thẻ HTML sau: srcdate-src, và href. Các loại tệp mặc định được bao gồm trong cài đặt này là:

  .aac
  .css
  .eot
  .gif
  .jpeg
  .js
  .jpg
  .less
  .mp3
  .mp4
  .ogg
  .otf
  .pdf
  .png
  .svg
  .ttf
  .woff

Quan trọng: Nếu bạn đã tắt bất kỳ cài đặt nào trong ba cài đặt trước đó, bạn sẽ cần xóa các phần mở rộng tệp tương ứng khỏi hộp Bao gồm Loại Tệp này.

Ví dụ: nếu Bao gồm CSS được đặt thành OFF, thì hãy xóa .css và .less khỏi danh sách.

URL gốc/Original URLs

(các) URL trang web của bạn

Cài đặt này mặc định cho URL cơ sở của trang web của bạn. Không cần thiết phải thay đổi điều này. Nếu bạn làm thay đổi nó, hãy chắc chắn rằng URL bắt đầu bằng //như trong //yoursite.com. Bạn có thể sử dụng ký tự đại diện ( *) ở đây để chỉ định 0 hoặc nhiều ký tự.

Nếu trang web của bạn kéo dài nhiều URL cơ sở, bạn có thể nhập tất cả chúng vào đây, được phân tách bằng dấu phẩy. Ví dụ:

//a.yoursite.com, //b.yoursite.com, //c.yoursite.com

Thư mục bao gồm/Included Directories

wp-content wp-bao gồm

Đây là những thư mục sẽ được cung cấp bởi CDN. Bạn không cần phải thay đổi điều này trừ khi bạn có cấu hình không chuẩn.

Loại trừ Đường dẫn/Exclude Path

Danh sách các đường dẫn để loại trừ khỏi CDN

Sử dụng vị trí này để liệt kê các đường dẫn tệp mà bạn không muốn cung cấp từ CDN một cách rõ ràng. Liệt kê chúng một cái trên mỗi dòng. Bạn có thể liệt kê toàn bộ một đường dẫn hoặc sử dụng một phần đường dẫn sẽ được khớp. Không sử dụng ký tự đại diện.

Tải JQuery từ xa/Load JQuery Remotely

TẮT

Tải JQuery từ dịch vụ CDN từ xa có thể nhanh hơn. Bạn có thể chọn một ở đây.

API Cloudflare

TẮT

Cloudflare không giống như các CDN khác. Bạn không nên đặt Sử dụng ánh xạ CDN thành ON cho Cloudflare. Tuy nhiên, bạn có thể quản lý bộ nhớ cache Cloudflare của mình thông qua plugin này, nếu muốn. Chỉ cần đặt API Cloudflare thành ON và sau đó điền vào ba trường bên dưới. Khi cài đặt được lưu, bạn sẽ có thể quản lý bộ nhớ cache Cloudflare của mình thông qua khu vực LiteSpeed ​​Cache> CDN> Manage .

Địa chỉ email

Nhập địa chỉ email bạn sử dụng với tài khoản Cloudflare của mình.

Khóa API toàn cầu/Global API Key

Nhập khóa API bạn đã được Cloudflare cung cấp. Bạn có thể tìm thấy nó trên hồ sơ Cloudflare của mình .

Miền/Domain

Nhập tên miền do Cloudflare cung cấp. Bạn không cần nhập toàn bộ miền ở đây. Nếu bạn chỉ nhập một phần của nó, phần còn lại của miền sẽ tự động được điền sau khi lưu.

Tab quản lý CDN/Manager

LSCache cho WordPress cung cấp cơ chế quản lý một số tài khoản CDN bên ngoài, loại bỏ sự cần thiết của một plugin bổ sung.

! LSCWP CDN Phần CDN Tab Quản lý CDN
LSCWP CDN Phần CDN Tab Quản lý CDN

QUIC.cloud

Nếu bạn muốn sử dụng QUIC.cloud CDN, bạn có thể tìm thấy tất cả các công cụ quản lý trên trang tổng quan QUIC.cloud của mình .

Cloudflare

Trước khi có thể sử dụng các chức năng trong phần này, bạn cần thiết lập API Cloudflare trong phần cài đặt. Điều hướng đến LiteSpeed ​​Cache> Cài đặt> CDN và đặt API Cloudflare thành ON.

Khi cài đặt API được lưu, các phần tử của khu vực này sẽ được điền.

Miền Cloudflare

Đây là miền mà bạn đã định cấu hình để được Cloudflare phân phát. Nó chỉ là thông tin và không thể thay đổi ở đây. Nếu nó là lỗi, bạn sẽ cần sửa nó trong tài khoản Cloudflare của mình.

Khu Cloudflare

Đây là id duy nhất đã được Cloudflare gán cho miền của bạn. Nó chỉ là thông tin và không thể thay đổi ở đây. Bạn có thể thấy nó trên hồ sơ Cloudflare của mình .

Chế độ phát triển

Các nút này cho phép bạn bật Chế độ phát triển, tắt chế độ này và kiểm tra xem nó có đang chạy hay không. Nếu bạn đang thực hiện cập nhật cho trang web của mình và muốn xác minh rằng chúng đang hoạt động theo kế hoạch, Chế độ phát triển cho phép bạn tạm thời vô hiệu hóa Cloudflare để bạn có thể xem các cập nhật của mình trong thời gian thực.

Sau ba giờ, Chế độ phát triển sẽ tự tắt hoặc bạn có thể tắt chế độ này theo cách thủ công thông qua nút được cung cấp.

Cloudflare Cache

Nhấn nút Purge Everything để xóa bộ nhớ cache Cloudflare của bạn theo yêu cầu. Điều này rất hữu ích nếu bạn đã thực hiện các thay đổi dẫn đến thanh lọc LSCache và bạn muốn đảm bảo rằng Cloudflare được cập nhật.

Tóm lại là:

Nếu bạn dùng Cloudflare hoặc CDN khác hoặc CDN tự lưu trữ (Self-host CDN) thì chỉ cần BẬT Use CDN Mapping và nhập CDN URL sau đó lưu là xong. Kết quả như sau:

Bật CDN khi dùng Self-host CDN hoặc Cloudflare
Bật CDN khi dùng Self-host CDN hoặc Cloudflare

Còn nếu bạn dùng QUIC.Cloud CDN của LiteSpeed Cache (cái này được dùng miễn phí không giới hạn nhé) thì bạn BẬT phần QUIC.Cloud CDN và Use CDN Mapping lên. Sau đó nhập URL đã trỏ đến QUIC.Cloud CDN. Bước trỏ URL này thực hiện trên trang quản lý QUIC.Cloud, rất đơn giản. Chỉ cần tạo bản ghi mới cho Subdomain theo hướng dẫn trên trang quản lý là được.

Các tùy chỉnh khác bạn nên để mặc định và không cần chỉnh sửa gì thêm. Đừng quên, nếu bạn muốn biết cách cài đặt QUIC.Cloud CDN, hãy xem Hướng dẫn sử dụng CDN QUIC.Cloud của LiteSpeed chi tiết.

- Advertisement -

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.