Hãy nhìn lại lối sống của bạn.

Hluas nkauj qaug cawv raug neeg phem muab mos Aim Paiv

0 455.692

- Advertisement -

Tus hluas nkauj no mus nrog phooj ywg haus cawv qaug qaug, nws rov los txog ntawm nws lub tsev so tab sis tsis ncu dab tsi li lawm, nws cia li mag neeg phem muab aim. Qhov xwm tsheej no tshwm sim los rau hnub xiab 8, 4 hli ntuj, xyoo 2019 ntawm ib lub tsev so nyob rau Taipei city, Taiwan.

Ib tus ntxhais npe hu ua Xiaomei no, nws tau mus nrog pab phooj ywg noj nqaij haus cawv ib tag hmo qaug qaug mam los. Nws los txog ntawm lub tsev so nws qhib tau qhov rooj ces cia li qaug ntso pw rau ntawm pawg rooj tsis nco lawm. Lub sij hawm ntawd, tswv tsev tus tij laug npe hu ua WuLei los txog ntawm lub tsev so ntawd, pom tus ntxhais (Xiaomei) qaug cawv pw tsaug zog ntawm pawg rooj, rig tsho qiag lus, ncaj qab dawb paug ua rau WuLei txawm xav muab aim.

Saib pom Xiaomei qaug cawv tsis paub ntuj teb li lawm WuLei txawm cev kiag nws txhais teg mus zuaj kiag ob lub mig ua txuj xws li pab tsa Xiaomei sawv i, sim tag tsi pom Xiaomei nti ces WuLei txawm cev kiag teg mus zuaj kiag lub paum, thaum no WuLei kav tsis tau tus kheej li lawm, nws xav muab Xiaomei noj nyoos tam sim xwb. WuLei cia li puag kiag Xiaomei mus rau tom hauv tsev lag kiag qhov rooj tso, muab Xiaomei nwj thiab hle rwg tsho du lug dawb pawg cia. Ua qab ntawd WuLei muab Xiaomei noj mig yaim paum thiab aim ib hmos li.

Xav tias qhov xwm tsheej no yuav tsis muaj leej twg paub no tab sis “yuav kom luas tsi paub thov txhob ua”. Tag kig sawv ntxov hnub qab, Xiaomei tus phooj ywg pom nws hnov qab ib yam khoom ntawm lub tsev haus cawv, tus phooj ywg ntawd hu xov tooj tsis pom Xiaomei teb li, nws cia xav tias tsam yog nag hmo haus cawv qaug dhau ua mob lawm, nws tuaj saib Xiaomei hauv Xiaomei lub tsev so. Tab sis thaum tuaj txog qhib qhov rooj mus rau hauv tsev ces tus phooj ywg ntawd cia li pom kiag ntawm ob lub qhov muag, Xiaomei thiab WuLei liab qab ploog pw ua ke khawm ruaj ruaj, plaub hau thiab pam txhua yam mas ntxhov tag li xwb. Xiaomei tus phooj ywg tsa suab qw ib rheg nrov nrov ua rau Xiaomei thiab WuLei tsim dheev, txog thaum ntawd Xiaomei mam paub tias nws raug tus neeg phem Wulei muab aim ib hmos.

Ua qab ntawd, Xiaomei thiab nws tus phooj ywg mus qhia rau tub ceev xwm, ceev xwm tuaj coj Wulei mus hais plaub los ntawm qhov xwm tsheej “muab lwm tus txhav ua paum”. Wulei qhiab rau ceev xwm tias hmo ntawd nws kuj haus cawv thiab, nws los txog tsev so pom Xiaomei pw nraum zoov tsis paub ntuj teb, nws xuas paum ces Xiaomei kam thiab kheev nws aim nws thiaj ua tau li ntawd. Tab sis, xis li qhov ceev xwm saib hauv Camera ntawm lub tsev so ntawv mas Xiaomei yeej tsis paub ntuj teb dab tsi li thiab yog Wulei txhav aim nkaus xwb. Vim li Wulei raug rau txim 2 xyoos los ntawm lub txim txhav aim lwm tus.

Tsab xwm tsheej no hais qhia rau ib tsoom ntxhais hluas: Haus dej haus cawv yuav tsum ntsuag yug tus kheej thiab yuav tsum ua zoo saib, tsis ua li koj yuav tau txais kev “zoo zoo nyob” tsi raws koj siab xav.

- Advertisement -

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.