Hãy nhìn lại lối sống của bạn.

Code hiển thị bài viết liên quan trong wordpress

1 25.370

- Advertisement -

Hôm nay mình xin được chia sẻ code hiển thị bài viết liên quan (Theo tags) và bài viết cùng chuyên mục (Theo categorys) không cần dùng đến plugin. Rất tốt cho ai muốn làm theme và không muốn dùng quá nhiều pugin.

Code hiển thị bài viết liên quan theo Tags

Trước tiên là code bài viết liên quan. Cái này sẽ hiển thị các bài viết trong cùng một tags. Các bạn copy và paste vào file single.phpvà vào chỗ muốn hiển thị nhé.

<?php
/*
 * Code hiển thị bài viết liên quan theo post tag
 * Code by levantoan.com
 */
$tags = wp_get_post_tags(get_the_ID());
if ($tags){
    echo '<div id="relatedpost">';
    $tag_ids = array();
    foreach($tags as $individual_tag) $tag_ids[] = $individual_tag->term_id;
    $args=array(
        'tag__in' => $tag_ids,
        'post__not_in' => array(get_the_ID()),
        'posts_per_page' => 3,
    );
    $my_query = new wp_query($args);
    if( $my_query->have_posts() ):
        echo '<ul>';
        while ($my_query->have_posts()):$my_query->the_post();
            ?>
            <li><a href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
            <?php
        endwhile;
        echo '</ul>';
    endif;
    wp_reset_query();
    echo '</div>';
}
?>

Code hiển thị bài viết liên quan theo categorys

Và đây là code hiển thị các bài trong cùng một categorys. Các bạn cũng làm như trên nha.

<?php
/*
 * Code hiển thị bài viết liên quan trong cùng 1 category
 * Code by levantoan.com
 */
$categories = get_the_category(get_the_ID());
if ($categories){
    echo '<div class="relatedcat">';
    $category_ids = array();
    foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
    $args=array(
        'category__in' => $category_ids,
        'post__not_in' => array(get_the_ID()),
        'posts_per_page' => 5, // So bai viet dc hien thi
    );
    $my_query = new wp_query($args);
    if( $my_query->have_posts() ):
        echo '<h3>Các tin khác</h3><ul>';
        while ($my_query->have_posts()):$my_query->the_post();
            ?>
            <li><a href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
            <?php
        endwhile;
        echo '</ul>';
    endif; wp_reset_query();
    echo '</div>';
}
?>

Bây giờ các bạn thêm css vào cho nó đẹp thôi. Cái này các bạn vào addition css tự thêm nha.

Chúc các bạn thành công!

- Advertisement -

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.